Song Category: Ushak

# Title Page Maqam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
49 יצו האל SRH023 Ushak Izak Algazi Selihot Izmir Sephardic Selihot